การแจ้งเตือนโควิด-19 แก่สมาชิกและลูกค้าทุกคนของ Healy World:

Healy ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) โปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ของ Healy ไม่ใช่แอปพลิเคชันทางการแพทย์ ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันความเจ็บป่วย ทั้งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องภายใต้ MDD/MDR ข้อมูลในหน้าเหล่านี้มีเพื่อจุดประสงค์และการอ้างอิงทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา คุณควรขอคำปรึกษาดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น Healy World สนับสนุนและส่งเสริมการใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ประกาศโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป (ECDC) หากคุณ ครอบครัว หรือลูกค้ามีอาการของโควิด-19 ตามที่ ECDC ได้อธิบายไว้ เราขอให้คุณเข้ารับการวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาอย่างเร่งด่วน

HealAdvisor Search®

คู่มือส่วนบุคคลของคุณ เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดี

ระบบแบบโมดูลเพื่อสุขภาวะของคุณ

ค้นหาโปรแกรม Healy สำหรับความต้องการของคุณ

เมื่อใช้่ฐานข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญของเรา คุณจะได้รับการแนะนำโปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ของ Healy ที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายในชีวิตและสุขภาวะของคุณ จะมีการเพิ่มโปรแกรมลงใน HealAdvisor Cloud อย่างต่อเนื่อง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตลอดเวลาด้วยความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับคลื่นความถี่

ฐานข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญของ HealAdvisor*

หัวใจและสมองของระบบ

ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง
สุขภาพที่ย่ำแย่
จักระ
สาร
ตัวบ่งชี้
เส้นเมอริเดียน
อาหาร
อารมณ์
อวัยวะ
สุขภาวะ

HealAdvisor Search** เป็นระบบเครือข่ายอัจฉริยะ ซึ่งจะระบุหัวข้อที่สำคัญสำหรับคุณ และจะค้นหาโปรแกรม IMF ของ Healy ที่เหมาะสำหรับ(เกือบ)ทุกการค้นหาของคุณ อัลกอริทึมที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะประมวลผลคำถามและข้อมูลให้เป็นผลการค้นหาที่ดีที่สุด ซึ่งจะถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HealAdvisor Cloud

คำขอรายบุคคลที่ส่งจากภายในแอปไปยังผู้เชี่ยวชาญ

ในกรณีที่ HealAdvisor Search ไม่สามารถระบุวิธีแก้ปัญหาได้อย่างทันที ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก คุณจะสามารถส่งคำขอแบบรายบุคคลไปยังผู้เชี่ยวชาญของเครือข่าย HealAdvisor ได้โดยตรงจากภายในแอป

HealAdvisor Search
โดยสังเขป

การแนะนำที่น่าเชื่อถือ

หัวใจและสมองของ HealAdvisor Search คือฐานข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสุขภาพที่ย่ำแย่ จักระ สาร ตัวบ่งชี้ เส้นเมอริเดียน อาหาร อารมณ์ สุขภาวะ และอวัยวะ คุณจะได้รับการแนะนำโปรแกรม IMF ของ Healy สำหรับ(เกือบ)ทุกการค้นหา โดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี้

* HealAdvisor® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Healy International AG
** การสมัครใช้บริการจะต่ออายุรายเดือนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้บริการล่วงหน้าก่อนวันต่ออายุได้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสำหรับเดือนถัดไป

หมายเหตุ: การสมัครใช้บริการของคุณจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งจะแสดงที่หน้าเช็คเอาท์ของคุณ การสมัครใช้บริการจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนในวันเดียวกันของทุกเดือนในวันเดียวกับที่คุณซื้อ เว้นแต่ว่าคุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการในบัญชีของตนที่เว็บไซต์ของเราก่อนที่จะถึงวันดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสมัครใช้บริการใดๆ หรือการสมัครใช้บริการทั้งหมดได้ และการยกเลิกของคุณจะมีผลตั้งแต่วันที่เรียกเก็บเงินรายเดือนครั้งถัดไป

ประกาศ:  
เนื้อหาที่ปรากฏให้เห็นในแอป HealAdvisor ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแนะนำได้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น การแนะนำโปรแกรมต่างๆ ของ Healy และคำแนะนำอื่นๆขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ใช้ หากคุณมีหรือสงสัยว่าคุณอาจมีสภาวะทางการแพทย์ หรือหากคุณกำลังรับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ คุณควรปรึกษากับนักเวชปฏิบัติของคุณก่อนการทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณอัปโหลดไปยัง HealAdvisor Cloud จะถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เนื้อหาที่ปรากฏให้เห็นในแอป HealAdvisor ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแนะนำได้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น โปรแกรม Healy Individualized Microcurrent Frequency มีไว้เพื่อการประสานกันของสนามพลังงานชีวิตเท่านั้น หากคุณมีหรือสงสัยว่าคุณอาจมีสภาวะทางการแพทย์ หรือหากคุณกำลังรับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ คุณควรปรึกษากับนักเวชปฏิบัติของคุณก่อนการทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณอัปโหลดไปยัง HealAdvisor Cloud จะถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ของ Healy ไม่ใช่แอปพลิเคชันทางการแพทย์ ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันความเจ็บป่วย ทั้งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องภายใต้ MDD/MDR ข้อมูลในหน้าเหล่านี้มีเพื่อจุดประสงค์และการอ้างอิงทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา คุณควรขอคำปรึกษาดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น

ในขณะที่ Healy World พยายามทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าเหล่านี้เป็นปัจจุบัน แต่จะไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องความเหมาะสม หรือความตรงต่อเวลาของข้อมูล Healy World ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้าเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดแสดง “ตามสภาพที่เป็น” และผู้ใช้เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตีความและการใช้ข้อมูล

Healy World ไม่ได้รับรองหรือมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้

Healy World โดยคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ของบริษัท อนุญาตให้สมาชิกเรียกร้องได้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อหาของบริษัท ซึ่งมีไว้สำหรับเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปเท่านั้น สำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่คุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท

Scroll to Top

Choose your Country

Countries you can shop in here

เอเชีย