การแจ้งเตือนโควิด-19 แก่สมาชิกและลูกค้าทุกคนของ Healy World:

Healy ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) โปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ของ Healy ไม่ใช่แอปพลิเคชันทางการแพทย์ ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันความเจ็บป่วย ทั้งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องภายใต้ MDD/MDR ข้อมูลในหน้าเหล่านี้มีเพื่อจุดประสงค์และการอ้างอิงทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา คุณควรขอคำปรึกษาดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น Healy World สนับสนุนและส่งเสริมการใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ประกาศโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป (ECDC) หากคุณ ครอบครัว หรือลูกค้ามีอาการของโควิด-19 ตามที่ ECDC ได้อธิบายไว้ เราขอให้คุณเข้ารับการวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาอย่างเร่งด่วน

การโค้ชและการวิเคราะห์สนามข้อมูลเชื่อมโยง

ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคุณและสำหรับผู้อื่น

การโค้ชคือการช่วยตัวเหลือเอง!

ส่วนใหญ่แล้ว คำตอบสำหรับคำถาม, ปัญหา และภารกิจต่างๆ ในชีวิตของคุณนั้นรออยู่ในตัวเพื่อให้คุณค้นพบ บ่อยครั้งที่คุณเพียงแค่ต้องการแรงสนับสนุนเพียงเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ตระหนักถึงทางออกและข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ และนำไปใช้

What the Coaching Module can do for you

Healy Coaching คืออะไร?

โมดูลการโค้ชได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคุณในการพัฒนาและการเอาชนะความท้าทายมากมายในชีวิตของคุณเอง เพื่อมอบความชัดเจนและมุมมองใหม่ๆ แก่ชีวิตของคุณ

Healy Coaching ทำอะไรให้คุณได้บ้าง

การโค้ชจะช่วยให้คุณสามารถ “หายใจได้คล่อง” อีกครั้งหากคุณกำลังติดอยู่ในปัญหา และช่วยให้คุณมองเห็นจุดบอดในความจริง ซึ่งก็คือบุคลิกลักษณะของคุณเองที่คุณไม่ได้ตระหนักถึงแต่เป็นสิ่งที่คอยขัดขวางคุณอยู่เสมอ เมื่อคุณมองเห็นได้ชัดเจนเท่านั้น คุณจึงจะตัดสินใจและเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้

Personal Coach

ใช้โมดูล Personal Coach เพื่อโค้ชตัวเองอย่างรวดเร็วและง่ายดาย – แน่นอนคุณยังสามารถใช้โมดูลนี้เพื่อช่วยให้คนอื่นๆ ปรับปรุงชีวิตของพวกเขาตามความต้องการและความจำเป็นได้เช่นกัน 
โมดูลนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์กระบวนการภายในและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

ขยายการพัฒนาส่วนบุคคลของคุณในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว, ความสัมพันธ์ส่วนตัว, คุณค่าในตนเอง, ความสมดุลทางอารมณ์, ความสัมพันธ์ทางสังคม และจิตวิญญาณ

Success Coach

โมดูล Success Coach โค้ชที่ประสบความความสำเร็จ มีทั้งหมดหกด้านของโมดูล Personal Coach และก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง: ครอบคลุมขอบเขตการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณมีเครื่องมือในการโค้ชแบบองค์รวมร่วมกับผู้อื่น สนับสนุนการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมของศักยภาพที่จะนำพาความสำเร็จส่วนบุคคลในด้านอาชีพ, การเงิน, ศักยภาพ, เป้าหมาย, คุณค่าในตนเอง, สมดุลทางอารมณ์, ความสัมพันธ์ส่วนตัว, ครอบครัว, ความสัมพันธ์ทางสังคม และจิตวิญญาณ
โมดูล Healy Success Coach ยังเหมาะสำหรับการโค้ชแบบมืออาชีพอีกด้วย*

ทำงานอย่างไร

เทคโนโลยี Healy อิงข้อมูลจากงานในสนามสารสนเทศโดย Marcus Schmieke นักวิจัยชาวเยอรมัน โดยอาศัยการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ เช่น David Bohm และ Anton Zeilinger: ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ทั้งหมดของเราถูกจัดเก็บไว้ในสนามข้อมูลส่วนกลางซึ่งสามารถเรียกค้นคืนมาได้ Healy ของคุณใช้หลักการของการพัวพันกับควอนตัมเพื่อสื่อสารกับสนามข้อมูลและระบุปัญหาที่สำคัญสำหรับคุณในเวลาใดก็ตาม – โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องประสานกัน

Healy Coaching โดยสังเขป

ด้วยโมดูล Healy coaching คุณสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในทุกด้านที่สำคัญของชีวิต – และคุณสามารถใช้โมดูลเหล่านี้  เพื่อสนับสนุนผู้อื่นในการพัฒนาตนเอง

* โมดูลการฝึกสอนนี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล, ครอบครัว และการใช้งานที่ไม่ใช่ระดับมืออาชีพ และสำหรับการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญตามขอบเขตการปฏิบัติ ทุกคนที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้ควรได้รับคำแนะนำว่าไม่ควรอาศัยข้อมูลในโปรแกรมเหล่านี้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจทางกฎหมาย, การเงิน, การจ้างงาน, สุขภาพ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว

ประกาศ:
วิทยาศาสตร์ไม่พิจารณาว่าสนามสารสนเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นมีอยู่จริง เพราะขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในฐานข้อมูลและโมดูลต่างๆ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างอิทธิพลต่อจิตใจเชิงบวก ซึ่งเปรียบได้กับการตอกย้ำยืนยัน การคิดในแง่บวก หรือการแนะนำใจตัวเองด้วยคำพูดด้านบวก คำศัพท์เหล่านี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้และลูกค้าสามารถมโนภาพเป้าหมายส่วนบุคคลของตนได้ชัดเจน และเป็นเสมือนหนังสืออ้างอิงคล้ายกับสารานุกรม ซึ่งไม่ได้รวบรวมคำประกาศหรือข้อความเกี่ยวกับผลกระทบแต่อย่างใด

ในขณะที่ Healy World พยายามทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าเหล่านี้เป็นปัจจุบัน แต่จะไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องความเหมาะสม หรือความตรงต่อเวลาของข้อมูล Healy World ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้าเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดถูกนำเสนอบนพื้นฐาน “ตามสภาพที่เป็น” และความรับผิดชอบในการตีความและการใช้ข้อมูลนั้นเป็นของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

Healy World ไม่ได้รับรองหรือมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้

Healy World โดยคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ของบริษัท อนุญาตให้สมาชิกเรียกร้องได้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อหาของบริษัท ซึ่งมีไว้สำหรับเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปเท่านั้น กรุณาติดต่อบริษัทเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างใดที่คุณสงสัย

Scroll to Top

Choose your Country

Countries you can shop in here

เอเชีย