HWI Healy World International Pte. Ltd.

UEN- 202035675R
138 Robinson Road
#27-01/02/03/04 Oxley Tower
Singapore 068906

https://help.healy.world/customer-login/

Penafian

1. Kandungan Dalam Talian

Pengarang berhak untuk tidak bertanggung jawab atas topikaliti, ketepatan, kelengkapan atau kualiti maklumat yang diberikan. Tuntutan tanggungjawab terhadap pengarang yang merujuk kepada kerosakan material atau sifat tidak material yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakgunaan maklumat yang disampaikan atau penggunaan maklumat yang tidak betul dan tidak lengkap dikecualikan, melainkan jika pengarang itu tidak menunjukkan kesalahan yang disengajakan atau diabaikan. Semua tawaran tidak mengikat dan tanpa kewajipan. Penulis berhak secara tegas untuk mengubah bahagian halaman atau keseluruhan tawaran tanpa pengumuman berasingan untuk tambahan untuk dihapuskan atau penerbitannya secara sementara atau kekal.

2. Rujukan dan Pautan

Dengan rujukan langsung atau tidak langsung ke laman Internet luaran (“pautan”) yang berada di luar tanggungjawab pengarang, tanggungjawab hanya akan berlaku sekiranya berlaku, di mana pengarang kandungan mempunyai pengetahuan dan secara teknikal mungkin dan wajar untuk mencegah penggunaan sekiranya terdapat kandungan yang tidak sah. Pengarang dengan ini menyatakan dengan tegas bahawa pada masa memautkan, tidak ada kandungan haram di halaman yang dipautkan. Pada reka bentuk semasa dan masa depan, kandungan atau karangan dari sisi yang berkaitan / berkaitan penulis yang tidak mempunyai pengaruh. Oleh itu, ia memisahkan diri dengan jelas dari semua kandungan semua halaman yang dipautkan/dihubungkan yang telah diubah setelah tetapan pautan. Ini berlaku untuk semua yang ada di dalam tawaran Internet sendiri yang berbaki dan rujukan serta untuk entri luaran dalam buku tamu, forum perbincangan dan senarai surat menyurat. Untuk kandungan yang tidak sah, tidak betul atau tidak lengkap dan terutama untuk kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan maklumat tersebut hanya terletak pada penyedia halaman yang menjadi rujukannya, bukan yang berkaitan dengan halaman ini.

3. Undang-Undang Hak Cipta dan Tanda Dagangan

Penulis berusaha untuk menghormati hak cipta grafik, dokumen suara, urutan video dan teks yang digunakan, untuk menggunakan grafik, dokumen bunyi, urutan video dan teksnya sendiri atau menggunakan grafik, dokumen suara, urutan video dan teks tanpa lesen. Semua yang mungkin dilindungi oleh pihak ketiga pada nama jenama dan tanda dagang laman web adalah peruntukan undang-undang tanda dagangan yang berkenaan dan hak pemilikan pemilik berdaftar masing-masing. Sebutan semata-mata tidak bermaksud bahawa tanda dagangan tidak dilindungi oleh hak pihak ketiga! Hak cipta untuk apa-apa bahan yang dibuat oleh pengarang tetap sepenuhnya milik pengarang. Sebarang pendua atau penggunaan grafik, dokumen bunyi, urutan video dan teks dalam penerbitan elektronik atau bercetak lain tidak dibenarkan tanpa kebenaran penulis.

4. Kesahan undang-undang penafian ini

Penafian ini harus dianggap sebagai sebahagian daripada penerbitan internet yang anda rujuk dari halaman ini. Sekiranya bahagian atau rumusan individu teks ini tidak, tidak lagi atau tidak sepenuhnya sesuai dengan bahagian-bahagian yang tersisa dari dokumen tersebut tetap tidak terpengaruh dalam kandungan dan kesahihannya.

Scroll to Top