การแจ้งเตือนโควิด-19 แก่สมาชิกและลูกค้าทุกคนของ Healy World:

Healy ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) โปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ของ Healy ไม่ใช่แอปพลิเคชันทางการแพทย์ ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันความเจ็บป่วย ทั้งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องภายใต้ MDD/MDR ข้อมูลในหน้าเหล่านี้มีเพื่อจุดประสงค์และการอ้างอิงทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา คุณควรขอคำปรึกษาดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น Healy World สนับสนุนและส่งเสริมการใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ประกาศโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป (ECDC) หากคุณ ครอบครัว หรือลูกค้ามีอาการของโควิด-19 ตามที่ ECDC ได้อธิบายไว้ เราขอให้คุณเข้ารับการวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาอย่างเร่งด่วน

Frosty celebrates St. Nicholas. And we give you the gifts.
Buy any Healy Edition and get
the Healy Coil for free.
7th December – 31st December

ค้นพบโลกแห่ง Healy

คลื่นเสียงสำหรับชีวิตของคุณ

แอป Digital Nutrition

Digital Nutrition Application* จะสร้างรายการอาหารที่ตามธรรมชาติแล้วมีสสารที่ร่างกายของคุณต้องการโดยใช้การสอบถามแบบง่ายๆ นอกจากนี้ จะมีการแนะนำโปรแกรม Individual Microcurrent Frequency (IMF) ให้กับคุณด้วยเช่นกัน

HealAdvisor Search

แอป HealAdvisor Search* จะค้นหาโปรแกรม Healy IMF ที่เหมาะสำหรับคุณโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญของเรา จะมีการเพิ่มคำแนะนำใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

การแนะนำ

Healy สำหรับสัตว์เลี้ยง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Healy สำหรับสัตว์เลี้ยงจะช่วยสนับสนุนสุขภาวะสัตว์เลี้ยงของคุณ

ค้นพบโอกาสทางธุรกิจกับ Healy World

รับผลิตภัณฑ์ Healy ของคุณ

เรามี Healy แบบต่างๆ อาทิ Healy Watch Edition, โมดูล HealAdvisor และอุปกรณ์เสริมให้เลือกในร้านค้าที่ปลอดภัยและสะดวก เพียงแค่ไม่กี่คลิกเพื่อสำรวจ!

* ต้องสมัครใช้บริการรายเดือน
** ‘DNA’ ย่อมาจาก ‘Digital Nutrition App’ และไม่ควรสับสนกับการทดสอบทางพันธุกรรมซึ่ง Healy ไม่ได้ให้บริการ

ประกาศ:
โปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ของ Healy ไม่ใช่แอปพลิเคชันทางการแพทย์ ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันความเจ็บป่วย ทั้งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องภายใต้ MDD/MDR ข้อมูลในหน้าเหล่านี้มีเพื่อจุดประสงค์และการอ้างอิงทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา คุณควรขอคำปรึกษาดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น

ในขณะที่ Healy World พยายามทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าเหล่านี้เป็นปัจจุบัน แต่จะไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องความเหมาะสม หรือความตรงต่อเวลาของข้อมูล Healy World ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้าเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดแสดง “ตามสภาพที่เป็น” และผู้ใช้เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตีความและการใช้ข้อมูล

Healy World ไม่ได้รับรองหรือมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้

Healy World โดยคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ของบริษัท อนุญาตให้สมาชิกเรียกร้องได้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อหาของบริษัท ซึ่งมีไว้สำหรับเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปเท่านั้น สำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่คุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท

Scroll to Top

Choose your Country

Countries you can shop in here

เอเชีย